PHÒNG KINH TẾ QUẬN 6

KHU VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÁNH

LĨNH VỰC KINH TẾ

 

 

 

TẢI VỀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG; LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

Phòng Kinh Tế Quận 6

(Các quy trình, các thủ tục khác, chúng tôi tiếp tục cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Doanh nghiệp tham gia triển lãm

- Dễ dàng tiếp cận khách tham quan mọi lúc, mọi nơi

- Tìm kiếm khách hàng, đối tác trong nước & quốc tế

- Tiết kiệm 90% chi phí so với triển lãm offline.

Triễn lãm đang diễn ra

Xem tất cả